over indigo
Informatie, u heeft er recht op
contact en aanmeldformulier
adresgegevens

Gezond aan de slag

Wanneer u last heeft van mentale of psychische klachten op en rond het werk kan Indigo Gezond Werken u helpen. In de regio Utrecht  zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van mensen met werkgerelateerde klachten. Onze doelstelling is dat u gezond aan het werk blijft òf weer gezond aan het werk gaat. Met onze begeleidingen dragen wij bij aan een passende werkhervatting / re-integratie, het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en beter functioneren in werk en privé.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk, variërend van kortdurend tot intensief en van individuele behandeling (zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR) tot groepsbehandeling

Na een intake wordt bepaald welke aanpak het meest geschikt voor u is. In sommige gevallen wordt psychologisch onderzoek en/of psychiatrisch onderzoek geadviseerd. 

Bij arbeidsgerelateerde of arbeidsrelevante psychische klachten kunt u verwezen worden door uw huis- of bedrijfsarts. De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, met uitzondering van het wettelijk vastgestelde eigen risico van 360 euro per kalenderjaar.